Parafia pw. Świetej Elżbiety Węgierskiej w Częstochowie

Menu


Historia Parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej

14 lipca 1984 roku został ogłoszony Dekret Księdza Biskupa Ordynariusza Dr Stefana Bareły ustanawiający Wikariat Terenowy p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Częstochowie. Ustalone zostały granice wikariatu: od północy - ul. Daniłowskiego, od wschodu - linia kolejowa PKP, od południa - Al.Pokoju, od zachodu - ul. Wojska Polskiego. Obowiązki wikariusza terenowego podjął Ksiądz Marian Mermer. Siostry Honoratki mieszkające na terenie wikariatu - przy ul. Tetmajera 33 - udostępniły plac i zabudowania na tymczasową kaplicę.

1 września 1984 roku rozpoczęła się katechizacja dzieci i młodzieży. Pierwszą Mszę świętą w tymczasowej kaplicy odprawił Ksiądz Marian Mermer 14 kwietnia 1985 roku.

Msze święte odprawiane w kaplicy odbywały się w bardzo trudnych warunkach, gdyż w kaplicy mieściło się tylko ok. 50 osób. Pozostali wierni zmuszeni byli stać na dworze, niezależnie od panującej pogody. Początkowo dzieci przystępowały do Pierwszej Komunii w Kościele św. Józefa. 10 maja 1987 roku w kaplicy parafialnej odbyła się po raz pierwszy Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W tym samym roku – 18 czerwca – Parafia przeżywała pierwszy raz uroczystą procesję Bożego Ciała.

W styczniu 1985 roku podjęto starania w Urzędzie Wojewódzkim o prawne zaistnienie wikariatu jako parafii. Ksiądz Marian Mermer i przedstawiciele wikariatu przeprowadzili w Urzędzie Wojewódzkim kilkadziesiąt rozmów. Zbierano podpisy wiernych na petycjach do władz. Ogromnej pomocy udzielili Ksiądz Biskup Ordynariusz Dr Stanisław Nowak oraz Ksiądz Kanclerz Marian Mikołajczyk. Po trwających 2 lata i 4 miesiące staraniach - 6 kwietnia 1987 roku otrzymaliśmy decyzję z Urzędu Wojewódzkiego nie zgłaszającą zastrzeżeń przeciwko powstaniu parafii św. Elżbiety Węgierskiej. 11 kwietnia 1987 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz Dr Stanisław Nowak erygował parafię p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Częstochowie. 16 czerwca 1988 roku Parafia otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego zgodę na lokalizację Kościoła. 10 września o godz. 17.00 Ksiądz Biskup Ordynariusz Dr Stanisław Nowak odprawił na placu przeznaczonym pod budowę Kościoła Mszę świętą i dokonał jego poświęcenia.Projekt kościoła przygotował inż. Ryszard Jurkowski z Katowic. 11 września 1988 roku rozpoczęto wykop pod fundamenty i zalewanie betonem. W 1990 roku trwały intensywne prace przy budowie kościoła.

Wiele z nich wykonywali nieodpłatnie sami parafianie. 25 czerwca 1991 roku rozpoczęto prace związane z betonowaniem stropu Kościoła.

W 1992 roku najtrudniejsze prace budowlane w Kościele zostały pomyślnie zakończone. 5 września 1992 roku Biskup Metropolita Częstochowski odprawił Mszę świętą, w czasie której wmurowano w ścianę kościoła kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II 12 czerwca 1987 roku. 16 maja 1993 roku Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się już w nowo wybudowanej, a 19 maja tego roku młodzież pierwszy raz otrzymała Sakrament Bierzmowania. Po raz pierwszy też z nowej świątyni wyruszyła procesja w Uroczystość Bożego Ciała.

21 listopada 1994 roku został spisany akt notarialny potwierdzający fakt nabycia przez Parafię placu i domu przy ul. Tetmajera 3. Zakupioną nieruchomość przeznaczono na plebanię. Do Świąt Wielkanocnych 1995 roku trwał kapitalny remont domu, a wkrótce po świętach ksiądz proboszcz i ksiądz wikariusz zamieszkali już na plebanii. Została tu również przeniesiona kancelaria parafialna. W pażdzierniku 1995 roku po misjach świętych prowadzonych przez księży Pallotynów ustawiono na terenie parafii krzyż misyjny. 12 listopada tegoż roku ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej.

Kolejne lata przyniosły wiele korzystnych zmian w wyglądzie naszej świątyni. W 1994 roku w kościele pojawiły się piękne witraże, wykonane przez Ojców Salezjanów z Łodzi. Rok później zakupiono nowe Tabernakulum, został zbudowany ołtarz marmurowy i wykonana ambona, a w prezbiterium położono też marmurową posadzkę. Następnie wstawiono dębowe drzwi do zakrystii i 12 okien na wieży kościelnej. Kościół został otynkowany od zewnątrz, a od strony wschodniej wykonano ogrodzenie.W marcu 1996 roku zainstalowano nowe nagłośnienie. We wrześniu 1997 roku świątynia zyskała solidne ogrodzenie, a w listopadzie w prezbiterium rozbłysło nowe oświetlenie. W sierpniu 1999 roku na budynku kościoła została zamontowana nowa wieża, wyłożono także plac kościelny kostką brukową.

26 września 2000 roku – w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa J.E. Ksiądz Arcybiskup Dr Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski dokonał uroczystej Konsekracji Świątyni p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej.

Następne lata również przyniosły kolejne zmiany w elewacji kościoła oraz w jego wyposażeniu. Obecnie trwa budowa kancelarii parafialnej.Zobacz również:
wszelkie prawa zastrzeżone © Daniel
Odwiedzin: 183955   od 1.11.2010
Twoje IP:18.233.111.242