Parafia pw. Świetej Elżbiety Węgierskiej w Częstochowie

Menu


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Elżbiety Węgierskiej powstał 12 paź-dziernika 1995r. Od samego początku Oddział koncentruje się na pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Rodziny i dzieci z tych rodzin otrzymywały pomoc w postaci odzieży (do 1999 roku prowadzony był punkt wydawania odzieży przy Szk. Podst. Nr 32), paczek żywnościowych, ziemniaków na zimę. Corocznie przygotowujemy paczki dla najbardziej potrzebujących dzieci z okazji: Dnia Dziecka, świętego Mikołaja i Wielkiej Nocy oraz dofinansowujemy wypoczynek letni. Środki na swą działalność Akcja Katolicka pozyskuje m.in. poprzez organizację w październiku każdego roku kiermaszu parafialnego. Członkowie POAK prowadzą modlitwę podczas Godziny Świętej w pierwsze czwartki każdego miesiąca. POAK włączył się do akcji zbierania ofiar na stypendia dla uzdolnionej młodzieży – w ramach Dni Papieskich. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej realizuje również wiele innych zadań w oparciu o bezinteresowną pracę członków akcji: redagowanie miesięcznika parafialnego „Róże Św. Elżbiety”, organizowanie konkursów, wyjazdów turystyczno – pielgrzymkowych, a także prowadzenie kroniki parafialnej. Akcja Katolicka w naszej parafii trwa i jest widoczna, mimo iż liczy niewielu członków. Jest w tym zasługa i życzliwość naszych asystentów kościelnych – księży proboszczów: Mariana Mermera i Piotra Wyrwicha. Znacząca rola przypada również prezesowi Akcji Katolickiej, który reprezentuje oddział na zewnątrz. Przez ponad 8 lat funkcję tę pełnił ś.p. Karol Świerczyński, a od 2003r. prezesem jest pani Teresa Zasuń. Spotkania formacyjne oddziału – z udziałem asystenta kościelnego – odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia).

Serdecznie zapraszamy osoby, które chciałyby uczestniczyć w pracy naszego oddziału, na kolejne spotkania w pierwsze czwartki miesiąca.

wszelkie prawa zastrzeżone © Daniel
Odwiedzin: 163791   od 1.11.2010
Twoje IP:3.235.77.252